NAP.NU


Extrapersonal sätts in när larmen inte funkar inom psykiatrin

Psykiatrin tar in extra personal för att kompensera när överfallslarmen på flera psykiatriska avdelningar på Blekingesjukhuset inte fungerar som de ska. Nästan hälften av gångerna som överfallslarmen testades så gick inget larm och när det varit skarpt läge har personal skadats på grund av bristerna.På onsdagen ska det hållas ett nytt möte för att diskutera vad som ska göras framöver. För trots att det bestämts att det ska tas in extra bemanning, så görs det inte alltid.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1