NAP.NU


Facket sätter socialsekreterarnas arbetsmiljö under lupp

Akademikerförbundet SSR ska föra samtal om arbetsmiljön med medlemmar som jobbar som socialsekreterare i Karlshamn till följd avhoppen och rekryteringssvårigheterna vi berättade om på måndagen.Flera socialsekreterarna har bytt arbetsuppgifter eller sagt upp sig till följd av hård press i ärenden de utreder i arbetet med vård av barn och unga.Verksamhetsledningens åtgärd att ge personalen mentorer som ska stötta är ett bra första steg. Det kan behövas fler, enligt Amelia Lilja, ordförande för Akademikerförbundets lokalavdelning i Karlshamn.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1