NAP.NU


Facket tagna på sängen av mobilregel: ”Det måste finnas en väg in”

Vårdförbundet tror att regions nya mobilregel kommer leda till oro hos personalen, det säger ordförande Camilla Perland till P4 Blekinge. All användning av privat mobiltelefon i kontakt med patienter och i lokaler där hälso- och sjukvård och tandvård bedrivs förbjuds under arbetstid.Camilla Perland ser flera orosmoment, som till exempel svårigheter att bli nådd om något händer ens närstående.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1