NAP.NU


Facket varnar: risk för personalflykt

Fackförbundet Kommunal i Olofström larmar om att det är stor risk för personalflykt på grund av sparplaner inom hemtjänsten och facket uppmanar därför nu politiker och socialchefen att jobba en dag i hemtjänsten. Huvudskyddsombudet Sandra Räty säger till BLT att de planerade besparingarna innebär en klar försämring av ett redan mycket ansträngt läge. Hon berättar också att anställda redan valt att sluta och det finns också anställda som har sina uppsägningshandlingar redo.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1