NAP.NU


Färjor släpper ut stora mängder giftvatten i havet

Anordningarna som tvättar avgaserna, sköljer ut gifterna i vattnet.Fartyg som har tjockolja som bränsle måste tvätta sina avgaser med en skrubber innan de släpps ut i luften. Istället sköljs gifterna ut i havet. Marinbiologen Jonas Henriksson berättar om hur havet påverkas av utsläppen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1