NAP.NU


Farlig sommar för vägarbetare

I sommar är många vägarbeten inplanerade och det är ett farligt jobb: Varje år inträffar i snitt 150 olyckor i anslutning till vägarbeten.Trafikverket uppmanar trafikanterna att ta det lugnt på vägarna och vara extra uppmärksamma på skyltningen vid vägarbeten.”Det är helt oacceptabelt att vi har denna olycksstatistik, alla ska kunna komma hem efter jobbet varje dag”, säger Henrik Nilstam, enhetschef på Trafikverket.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1