NAP.NU


Färre kor på öarna på grund av torkan

Färre kor än vanligt betar i Karlskrona skärgård. På grund av torkan finns det mindre bete än normalt att äta ute på öarna.På grund av torkan är det i år bara 162 kor av normalt omkring 240, alltså drygt en fjärdedel mindre, som körs ut till skärgårdsöarna på färjan Frida.Det varmare klimatet kommer kräva anpassning av jordbruket i framtiden.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1