NAP.NU


Färre vårdplatser när hyrsjuksköterskor får gå

Region Blekinge ska kraftigt minska på antalet hyrsjuksköterskor vilket kommer att leda till färre vårdplatser och längre vårdköer. Målet är att kapa en del av regionens skenande kostnader. Vårdförbundet är kritiskt mot att personalsituationen blir ännu mer pressad. ”Samtidigt vet vi att så som det är idag med mycket hyrpersonal är inte patientsäkerheten den bästa”, säger Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef, Region Blekinge.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1