NAP.NU


Fler får vänta på hjälp i psykiatrin – köerna växer

Köerna till psykiatrin växer i Blekinge. Regionen har satt igång ett förbättringsarbete efter att i början av året ha identifierat över 100 risker i patientsäkerheten. ”Det som är mest akut är att många fler patienter som söker psykiatrisk vård men antalet medarbetare har inte ökat”, säger Peter Valverius chefläkare i psykiatrin.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1