Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Fler varslades under hösten – men är lägsta varselsiffran på 30 år

Förra året varslades 106 personer i Blekinge, och mer än hälften under oktober och november.Men siffror från 1992 och framåt visar att länet aldrig haft så låga varselsiffror som under 2022. Det beror på att det varit en stark lokal arbetsmarknad, säger Peter Andersson, chef för Arbetsförmedlingen i Blekinge.”Ökningen ska man ta på allvar, men samtidigt sätta det i det historiska perspektivet”, säger han.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1