NAP.NU


Flera stämningar mot kommunen efter PFAS-domen

En handfull personer har hittills stämt det kommunägda bolaget Ronneby Miljö och teknik efter att Högsta domstolen slog fast att höga halter PFAS i kroppen är en personskada. Blekinge tingsrätts målkansli har också fått in ett tiotal frågor om hur man gör för att få skadestånd.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1