NAP.NU


Flytvästdepåer ska rädda liv

Livräddningsällskapet ska nu börja jobba med att få fler att använda flytväst i båten.Tillsammans med svenskt friluftsliv ska livräddningsällskapet lägga omkring tre miljoner kronor de kommande tre åren på att öka säkerheten ute till havs.”Vi ska försöka få en ökning av flytvästdepåer vi vill att fler som ör på sjön ska få det lättare att använda flytvästar, man ska inte behöva köpa en flytväst”, säger Patrik Roth, på svenska livräddningssällskapet Blekinge.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1