Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Folk hinner ta livet av sig innan de får hjälp – över 100 risker i länets psykiatri utpekade

Personer som mår dåligt kan få vänta upp till ett halvår på hjälp. Något som i värsta fall kan leda till självmord.Det är en av de risker med ”betydande eller katastrofala konsekvenser” som pekas ut när den psykiatriska mottagningen i Karlskrona har satts under lupp.Chefläkare Peter Valverius är ansvarig för den rykande färska riskanalysen. ”Det är både en sorg och en glädje att vi har den här analysen klar. Glädje över att vi kan göra något åt läget, sorg över att det ser ut såhär”, säger han.Har du drabbats av de långa väntetiderna? Kontakta vår reporter kristina.linde@sverigesradio.se.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1