NAP.NU


Folkhögskolans kris sätter stopp för ett stort antal utbildningar

Länets folkhögskolor slåss för sin överlevnad.Minskade statsanslag på nästan en halv miljard tvingar flera av dem att säga upp personal och dra ner på utbildningar.Litorina i Karlskrona tvingats lägga ner hela nio utbildningar i höst och Valjeviken i Sölvesborg måste hålla igen rejält på undersköterskeutbildningen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1