NAP.NU


Folkomröstningen blir av – tillräckligt med underskrifter

Det blir en folkomröstning i Sölvesborg om kommunalrådets lön.Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Medborgerlig Samling har fått ihop tillräckligt med namnunderskrifter för att tvinga fram en lokal folkomröstning om politikernas arvoden i kommunen.Totalt är det motsvarande runt 1 400 namn på listan, motsvarande 10 procent av de röstberättigade i Sölvesborg.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1