NAP.NU


För första gången är en kvinna chef på ubåtsflottiljen i Karlskrona

Paula Wallenburg skriver historia när hon blir den första kvinnan på posten som chef för första ubåtsflottiljen.Hon tar nu befälet över ubåtsflottiljen som har sin bas i Karlskrona med en personalstyrka på omkring 350 personer, skriver BLT. 2010 blev hon landets första kvinnliga ubåtschef.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1