NAP.NU


För höga halter av PFAS i flera kommuner

Flera kommuner i Sverige har dricksvatten med för höga halter av PFAS-kemikalier, om man utgår från det nya gränsvärde som Livsmedelsverket kommer införa år 2026.PFAS har ju varit en stor fråga i Kallinge de senaste åren där boende länge fått i sig farliga mängder av ämnet från dricksvattnet.Flera kommuner brottas med att hitta sätt att sänka PFAS-halterna. Men notan kan bli hög och reningen kan dröja eftersom det behövs en annan typ av rening.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1