NAP.NU


Företagarna kritiska över upprivna beslut

Eter att de styrande politikerna i Karlshamn beslutat att riva upp det planerade avtalet att sälja fastigheter på Tärnö, och tidigare stoppat den påbörjade om- och tillbyggnaden av Karlshamn Energi, är organisationen Företagarna i Karlshamn kritiska.”Vi tar inte ställning i själva ärendena”, säger ordförande Lasse Nilsson till lokaltidningarna, ”men vi måste kunna lita på de beslut som har fattats.”Han säger att det varit ett positivt samarbete mellan näringslivet och kommunen de senaste åren, men att det blivit kämpigt den senaste tiden när de inte kan lita på politiken och tagna beslut rivs upp.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1