NAP.NU

Förlista båten stressar sjöfarare: ”Får anrop varje dag”
Segelbåten som gick på grund i Sandhamn i Östra skärgården i mitten av juli ligger fortfarande kvar.Hamnkaptenen Peter Jörgensen berättar att de får samtal och radioanrop varje dag från sjöfarare som tror de ser ett fartyg i nöd.”Man hör att det är stress i rösten”.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1