NAP.NU


Förlorade 800 000 kronor – Får inte tillbaka pengar av banken

Lars förlorade nästan 800 000 kronor i ett bedrägeri.Bedragare kontaktade Lars och installerade ett spionprogram på hans telefon. Enligt bedragarna skulle det installerade programmet skydda Lars pengar, men istället länsades hans konto. Lars ställer sig frågande till varför han inte får tillbaka pengar av sin bank Nordea.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1