NAP.NU


Förrymd ko fortfarande lös i skogen

Den ko som för en vecka sedan rymde och vållade oreda på E22:an mellan Hasslörondellen och Förkärla kyrka, är fortfarande lös.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1