Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Församlingshem kan bli till salu

Flera församlingshem i Ronneby kan bli till salu eftersom Ronneby pastorat inte har råd att behålla dem då medlemmarna minskar.Pastoratet ser över sina fastigheter och bland annat kan församlingshemmen i Öljehult, Hjortsberga och Eringsboda bli aktuella för försäljning rapporterar Blekingeposten.Markus Rask som är fastighetschef i Ronneby pastorat säger att det finns lokaler som inte används i den omfattningen att man måste äga dem.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1