Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM

Forskare: ”Tillsätt en haverikommission för havet!”
De ekologiska problemen i våra hav är så stora att det behövs en haverikommission, det menar marina forskare.Kerstin Johannesson, professor i marinekologi och Stefan Edman, biolog och författare föreslår bland annat att alla stora fiskar runt våra kuster ska fridlysas, att utsjöfisket efter strömming i Östersjön ska pausas och att bestånden av skarv och säl ska regleras genom genom jakt.Förslaget om en haverikommission framfördes först i Dagens Nyheter tidigare i veckan. Du hör en längre intervju i Naturmorgon här.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1