NAP.NU


Forskare: Vi ser att älgar mår dåligt

Klimatförändringarna med högre temperaturer kommer att påverka även älgstammen.”Värmen är begränsande, istället för att söka föda håller de sig i skuggan och de vuxna korna blir mindre och kalvarna svagare”, säger Fredrik Widemo som är klövviltsforskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, till Blekingeposten.I studier efter den torra sommaren 2018 ser man förändrade livsvillkor för älgar i södra Sverige och Blekinge. ”Vi ser att älgar mår dåligt”, säger Fredrik Widemo.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1