NAP.NU


Förslaget: Färre politiker ska styra regionen

Det ser ut att bli färre politiker som styr Region Blekinge framöver. Den nya majoriteten som består SD, M och KD vill lägga ner kulturnämnden, trafiknämnden och tandvårdsnämnden och flytta frågorna till olika utskott. Förslaget som presenterades för Regionstyrelsens arbetsutskott på onsdagskvällen innebär – om det röstas igenom i fullmäktige – att 31 ledamöter och lika många ersättare försvinner.”Vad vi vill uppnå med det här är snabbare beslutsvägar och effektivare beredning. Och så vill vi minska belastningen på tjänstemannaorganisationen”, säger Robert Lindén (SD) som är ordförande i Regionstyrelsen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1