Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Försvaret säger nej till vindkraftverk i Ronneby – kan innebära flygrisk

Försvarsmakten säger nej till att ett bygglov för vindkraftverk ska beviljas i efterhand.Det handlar om en vindmölla i Ronneby som ligger inom stoppområde för höga objekt för Ronneby flotiljflygplats.Höga objekt som byggs på ett sånt område kan begränsa verksamheten vid flygplatsen eftersom de kan innebära en flygsäkerhetsrisk.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1