NAP.NU


Försvarsmaktens uppmaning: Rör inte oexploderad ammunition

Rör inte oexploderad ammunition, den uppmaningen går Försvarsmakten ut med på sin hemsida. Under de båda världskrigen fälldes omkring 165 000 minor i Östersjön och Västerhavet – ungefär 30% av dessa ligger kvar i botten. Hör Jimmie Adamsson, kommunikationschef på Marinen, om varför man går ut med varningen just nu.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1