NAP.NU


Fortsatt risk för vattenbrist i Blekinge

Det är fortfarande risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer i små vattenmagasin i Blekinge. Sveriges geologiska undersökning SGU har utfärdat en varning den här veckan om risk för vattenbrist i sydöstra Sverige. I Blekinge gäller varningen bara de små vattenmagasinen, inte de stora.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1