NAP.NU


Fortsatt tufft för den starkt hotade Mnemosynefjärilen

Mnemosynefjärilen är starkt hotad i Sverige och i södra Sverige finns den bara kvar utanför Ronneby i Blekinge.Annika Lydänge som är biolog på länsstyrelsen i Blekinge hoppas att arbetet som görs gör att arten finns kvar i Blekinge i framtiden.”Tyvärr är det fortfarande väldigt få individer och då är risken stor att de dör trots vårt arbete”, säger hon.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1