NAP.NU


Fritt fram att bada i Hallarumsviken igen

Det är nu fritt fram att bada i Hallarumsviken i Jämjö efter en längre avrådan från Karlskrona kommun. Badvattnet har haft höga halter av bakterien enterokocker som kan orsaka urinvägsinfektion och sårinfektion.Men den senaste provtagningen i måndags visar att vattnet är tjänligt, trots fortsatt höga värden.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1