NAP.NU


Frivilliga oljesanerare får vänta

Oljesaneringen i Sölvesborg efter den grundstötta färjan Marco Polo kommer att skötas av inhyrd personal, det säger chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Wanstadius.Först efter årsskiftet blir det aktuellt att använda volontärer.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1