NAP.NU


Fyra procent: Så ska fler våga anmäla våld i hemmet

Polisen ska prata mer öppet om våld i nära relationer och hoppas att det ska göra att fler anmäler det som de utsätts för.Hittills i år så har polisen i Blekinge fått 1300 anmälningar, men det är enligt Brottsförebyggande rådet bara fyra procent av brotten som anmäls.Fredrik Liljeroos som är chef för utredningssektionen berättar hur det ska gå till.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1