NAP.NU


Gasmoln från Nord Stream drev mot Blekinge

Idag är det ett år sedan sabotaget mot gasledningarna Nord Stream ett och två.Sabotaget på Östersjöns botten orsakade ett enormt gasutsläpp som drev mot Blekinge.”Är det skadlig gas, finns det explosionsrisk?” var några av frågorna som hamnade på länsstyrelsens bord berättar försvarsdirektör Peter Ryman.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1