NAP.NU


Godstrafiken har minskat i Karlshamn

Godsvolymen som lastats och lossats på fartyg i Stilleryd i Karlshamn minskade från två miljoner ton till drygt 1,8 miljoner ton årets sex första månader jämfört med samma period förra året, visar statistik från Sjöfartsverket.”Nedgången på nio procent hänger förmodligen ihop med att lågkonjunkturen har börjat visa sig även i godstrafiken på sjön”, säger Jonas Franzen, tjänsteförättande kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.Norrköping ökar mest i volym bland Sveriges tio största hamnar.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1