NAP.NU


Grannarna gick ihop för ny hjärtstartare

Ungefär 10 000 svenskar drabbas av hjärtstillestånd utanför sjukhus varje år, ungefär ett hjärtstopp varje timme. Trots det finns det få hjärtstartare i bostadsområden. Några som valt att göra något åt det är de boende på Golfbanevägen i Ramdala:”Med hjälp av Hjärt-Lungfonden gick alla 23 hus på gatan ihop för att köpa en hjärtstartare”, säger grannen Lars Johansson.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1