Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Gränsvärden för PFAS nås om ett år

De som dricker av det kommunala vattnet i Karlskrona ska inte behöva vänta till 2026 innan de nya gränsvärdena för gifterna PFAS nås.”Vi tittar på att det ska vara klart mycket tidigare” säger kommunens VA-chef Ola Gren.De sänkta gränsvärderna börjar gälla vid årsskiftet, men landets kommuner har fram till första januari 2026 på sig att följa reglerna.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1