NAP.NU


Gratis resa och boende till trots – svårt att engagera män i jämställdhet

Kvinnojouren i Karlskrona erbjuder män en gratis resa till Stockholm, hotellnätter och en utbildning i jämställdhet – ändå nappar väldigt få män. Jessika Gunnar på Kvinnojouren menar att männen är viktiga att satsa på.”Vi behöver män att steppa upp och delta i det här”.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1