NAP.NU


Grundstötta färjan hade dispens för förbjuden olja

Den tjockolja som nu rinner ut ur det grundstötta fartyget Marco Polo i Pukaviksbukten är sedan några år förbjuden inom internationell sjöfart. Men fartyget hade fått dispens – på grund av ny teknik som renar avgaserna.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1