Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Gruppboende får skarp kritik: Avlidna från äldreboende körs i korridoren

Ivo riktar skarp kritik mot lokalerna för en gruppbostad som ligger i samma hus som ett äldreboende i Olofström.Ivo menar att det är en otrygg miljö och kränker integriteten för de boende. Bland annat stänger personalen de boendes dörrar när avlidna från äldreboendet förs genom gruppbostadens korridorer.Dementa förirrar sig ofta in i de boendes korridorer och de boende störs av ljud från hissar och dörrar på nätterna. Personal upplever att boendets korridorer används som allmänna genomfartsleder. Senast den 20 mars ska kommunen ha yttrat sig om kritiken.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1