NAP.NU


Han hoppas att Karlshamnsstyret ska säkra kranvattnet

Karlshamnsstyret kan komma att ändra sig och ta fram pengar till att byta ut utslitet vatten- och avloppsledningsnät.Trots investeringsstopp har de nu tillsatt en utredning som ska titta på om det går att få fram pengar till för att säkerställa vatten- och avlopp.Hör Jan Landin i Åryds tankar om att vattnet kan sina hos honom, om ledningsnätet inte fixas.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1