NAP.NU


Här är det prästen som lussar: ”Vi vill också ge tillbaka”

Luciatåget i Karlshamns kyrka lussade för besökarna för andra året i rad.Hör prästen Marike Nordström berätta om spänningen bakom årets luciadag.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1