NAP.NU


Här är första bandsläppet från Sweden Rock

Sex band presenterades på tisdagen på Sweden Rock Festivals första bandsläpp.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1