NAP.NU


Här är yrkena som vabbar mest – och minst

Hantverkare inom bygg och tillverkning toppar listan över de yrken som vabbar mest – även om de kvinnliga hantverkarna vabbar mer än männen, visar en analys från Försäkringskassan. En trolig orsak är att den här yrkesgruppen inte har flexibla arbetstider och därför svårare att ta hand om sjuka barn utan att vabba. Chefer vabbar allra minst och en orsak tros vara att de har äldre barn än andra yrkesgrupper. I gruppen chefer vabbar männen mer än kvinnorna. Även poliser, gymnasielärare och läkare vabbar mindre än andra yrkesgrupper-

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1