Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM

Här tränas Blekinges lokalpolitiker i ”gråzons-problematik”
Ett 50-tal politiker i Blekinge har under veckan fått en utbildning i ”gråzons-problematik”, alltså när ett land befinner sig någonstans mellan fred och krig.Utbildningen har hållits på länsstyrelsen där försvarsdirektör Peter Ryman förklarar varför det är en fråga som angår lokalpolitiker.”Lejonparten av allt civilt försvar sker i och sköts av en kommun, och det är där förmågan måste finnas. Vi har barn att ta hand om, el, vatten och allt det som ska fungera i civilsamhället.”

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1