NAP.NU


Haverikommissionen: ”Mycket dokumentation att ta in”

Haverikommissionen utreder nu grundstötningen som fartyget Marco Polo gjorde i helgen och Björn Ramstedt berättar vart fokus ligger.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1