NAP.NU


Hemvärnet rycker in för att oljesanera i Krokås

Hemvärnet har kallats in av Kustbevakningen för att hjälpa till med oljesaneringen i Krokås hamn, efter att olja läckt ut från den förlista passagerarfärjan Marco Polo.Under fredagen var det 15 soldater från 36:e hemvärnsbataljonen som var på plats och sanerade.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1