NAP.NU


HMS Vinga under Nato-lupp: Expertanalys av besättningen

Besättningen på Marinens HMS Vinga har under två veckor utvärderats av experter från Nederländerna och Belgien.Man har tittat på allt ifrån stämningen ombord till hur man söker minor eller släcker bränder.”I början kände man självklart att någon ständigt tittade över axeln, men det blir ju vardag av det med”, säger fartygschef Mathias Hagberg.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1