NAP.NU


Högsta domstolen: PFAS-drabbade har rätt till skadestånd

Högsta domstolen har sagt sitt, de PFAS-drabbade Kallingeborna har rätt till skadestånd.Tingsrätten har tidigare gett de runt 150 medlemmarna i PFAS-föreningen rätt. Att ha druckit det förorenade vattnet är en personskada eftersom risken att bli sjuk i till exempel cancer har ökat. Hovrätten rev upp det beslutet och nu har alltså HD som tredje och sista instans sagt sitt. Artikeln uppdateras.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1