NAP.NU


Höns vandrar åter runt hos Äggaboden: ”Det är mina kompisar”

Höns vandrar åter runt hos Äggaboden i Gärestad. Äggproducenterna Peter och Anna-Lena Fransson tvingades avliva sina 5000 höns i januari efter ett utbrott av Newcastlesjukan.”Fantastiskt att gå uppe i hönshuset och prata med hönorna igen – det är mina kompisar”.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1