NAP.NU


Hör själv jublet i Kallinge: ”Åratal av tårar, slit och kämpande”

Jubel och glädje utbröt i Kallinge på tisdagsmorgonen när Högsta domstolen slog fast att de PFAS-drabbade Kallingeborna har rätt till skadestånd. ”Jublet är några sekunders resultat av åratal av timmar med skratt, gråt och kämpande”, säger Martin Johansson, som är en av dem som druckit av det förorenade vattnet. Hör själv PFAS-föreningens reaktioner på domen i ljudspelaren ovan.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1